Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Valkanos Technologies ιδρύθηκε το 2004, στο Βασιλικό Ευβοίας και είναι από τους πρώτους κατασκευαστές εξαρτημάτων ακριβείας και συγχρόνων αυτόματων γραμμών συσκευασίας και εμφιάλωσης στην Χαλκίδα και την ευρύτερη περιοχή της Ελλάδας.

Οι εγκαταστάσεις μας με συνολικό χώρο 550τμ είναι σε θέση να προσφέρει πλήρη γκάμα μηχανικών υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένης του μηχανολογικού σχεδιασμού, κατεργασίας, συγκόλλησης, εγκατάστασης, ποιοτικού ελέγχου και προγραμματισμού.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ

Στόχος της εταιρείας μας είναι η συνεχής εξέλιξη για να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις, αξιοπιστία και εμπιστοσύνη.

Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία σε ποικίλες βιομηχανίες όπως λιανικό εμπόριο, εξαρτήματα ακριβείας, εμφιαλωτικά συγκροτήματα, ιατρικές εφαρμογές, μηχανήματα συσκευασίας, ταινίες μεταφοράς καλουπιών διαμόρφωσης και προϊόντα υψηλής τεχνολογίας με πλήρη έλεγχο όλων των παραγόντων που συντελούν στη φιλική μεταχείριση του περιβάλλοντος.